Fiido Titan E-bike VS RAD POWER BIKES Radster™ Trail